Khương Võ

Khương Võ
27 bài viết
Phóng viên
Viettel Teleheath đã thắng chiến thắng ở hạng mục giải pháp chăm sóc sức khoẻ.

‘Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Tốt Nhất Năm 2020’ đã gọi tên Viettel Telehealth

Telehealth của Viettel đã tạo ra nhiều thành tựu đáng nhớ trong năm 2020. Và họ đã được vinh danh cho hạng mục Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Tốt Nhất Năm. Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Tốt Nhất không chỉ hướng tới các giải pháp chữa bệnh từ xa. Trên tất cả, hạng mục này hướng tới cả...