Khoa học

Thông tin về khoa học, các nghiên cứu, báo cáo khoa học tại Việt Nam và trên thế giới.

Microchip ra mắt MCU 8-bit đầu tiên dành cho các mạng CAN FD trong ô tô

Microchip ra mắt MCU 8-bit đầu tiên dành cho các mạng CAN FD trong ô tô

Với Microchip MCU 8-bit, các nhà thiết kế ô tô giờ đây có thể nâng cao năng lực hệ thống bằng các CIP linh hoạt và dễ sử dụng này trong khi kết nối với một môi trường mạng hiệu năng cao.   Theo đó, Microchip PIC18 Q84 — bộ vi điều khiển (microcontroller - MCU) PIC18 đầu tiên có...