Bảo mật

Với chỉ 1 lần lây nhiễm, một trojan có thể thực hiện hàng loạt tấn công vào thiết bị, khai thác triệt để hệ thống của nạn nhân.

Số lượng tệp độc hại mới xuất hiện mỗi ngày tăng 5,2%

Năm 2020, trung bình 360.000 tệp độc hại mới xuất hiện mỗi ngày - tăng 5,2% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng mạnh về số lượng Trojan (các tệp độc hại có khả năng thực hiện một loạt tấn công, bao gồm xóa dữ liệu và gián điệp) và Backdoor (một loại Trojan cho...