Gia Nguyên

Gia Nguyên
527 bài viết
Số điện thoại của người dùng Facebook được rao bán thông qua bot Telegram

Hơn nửa tỷ số điện thoại người dùng Facebook bị rao bán trên Telegram

Một số lượng lớn lên đến hàng trăm triệu số điện thoại người dùng Facebook bị rò rỉ và rao bán trên mạng Internet. Theo nhà nghiên cứu bảo mật Alon Gal, đã có hơn 500 triệu số điện thoại của người dùng xài Facebook bị rò rỉ qua lỗ hổng bảo mật. Cá nhân hoặc tổ chức đứng sau...