Chỉ cần✂ Copy và ? Paste các biểu tượng Emoji ? trong bài viết này để viết status hay phục vụ cho các mục đích vui vẻ khác, mà không cần cài bất kỳ ứng dụng nào.

Biểu tượng Emoji đang rất phổ biến, được nhiều người sử dụng để giúp cho các bài viết, hình ảnh, đoạn chat của bạn trở nên sinh động, vui tươi và trực quan.

Hiện tại, các nền tảng iOS, Android, macOS, Windows và cả Linux đều hỗ trợ các biểu tượng vui này. Tuy nhiên, nếu bạn không có bộ gõ Emoji hoặc nếu dùng Windows, macOS phiên bản cũ thì mặc định không thể chèn được các biểu tượng này.

Thật đơn giản, chỉ cần bạn copy và dán các biểu tượng Emoji theo từng chủ đề dưới đây để  soạn thảo mà không cần cài bất kỳ ứng dụng này.

Emoji có nguồn gốc từ Nhật Bản, ban đầu nó là các “ký tự hình ảnh” được ghép từ các ký tự đặc biệt tạo thành hình các hình ảnh để diễn tả cảm xúc của khuân mặt hoặc bất kỳ một cái gì đó gọi chung là biểu tượng cảm xúc. Chẳng hạn, (≧o≦) [Vui sướng], (゚Д ゚ ) [Sốc quá], (ô_ô) [Tuyệt vời], (♥o♥) [Đang yêu]…

Emoji hiện rất nhiều, tuy nhiên có thể chia làm các chủ đề sau:

• ?? Con người

?? Thú vật

?? Thức ăn

?⚽️ Hoạt động

?? Du lịch

?? Đồ vật

?? Biểu tượng

??️‍? Quốc kỳ

Mặt cười và con người

? ? ? ? ? ? ? ? ☺️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☹️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☠️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✊ ? ? ? ✌️ ? ? ? ? ? ? ☝️ ✋ ? ? ? ? ? ? ? ✍️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍♀️ ? ? ? ? ?‍♀️ ? ?‍♀️ ? ?‍♀️ ? ?‍♀️ ? ?️‍♀️ ?️ ?‍⚕️ ?‍⚕️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍✈️ ?‍✈️ ?‍? ?‍? ?‍⚖️ ?‍⚖️ ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍♀️ ? ? ?‍♂️ ? ?‍♂️ ? ?‍♂️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ?‍♂️ ? ?‍♂️ ? ?‍♂️ ? ?‍♂️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♀️ ? ? ? ? ? ?‍❤️‍? ?‍❤️‍? ? ?‍❤️‍?‍? ?‍❤️‍?‍? ? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍? ?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍? ?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛑ ? ? ? ? ? ? ? ? ☂️

Pale Emojis

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✊? ?? ?? ?? ✌? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ☝? ✋? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✍? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍? ??‍? ??‍⚖️ ??‍⚖️ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ⛹?‍♀️ ⛹? ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ??

Cream White Emojis
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✊? ?? ?? ?? ✌? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ☝? ✋? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✍? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍? ??‍? ??‍⚖️ ??‍⚖️ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ⛹?‍♀️ ⛹? ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ??

Moderate Brown Emojis
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✊? ?? ?? ?? ✌? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ☝? ✋? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✍? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍? ??‍? ??‍⚖️ ??‍⚖️ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ⛹?‍♀️ ⛹? ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ??

Dark Brown Emojis
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✊? ?? ?? ?? ✌? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ☝? ✋? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✍? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍? ??‍? ??‍⚖️ ??‍⚖️ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ⛹?‍♀️ ⛹? ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ??

Black Emojis
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✊? ?? ?? ?? ✌? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ☝? ✋? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✍? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍? ??‍? ??‍⚖️ ??‍⚖️ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ⛹?‍♀️ ⛹? ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♀️ ??‍♂️ ??

Thiên nhiên và thú vật 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☘️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⭐️ ? ✨ ⚡️ ? ? ☄️ ☀️ ? ⛅️ ? ? ? ☁️ ? ⛈ ? ? ☃️ ⛄️ ❄️ ? ? ? ? ? ? ? ☔️

Đồ ăn – Thức uống

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☕️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Hoạt động – Thể Thao

⚽️ ? ? ⚾️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛳️ ? ? ? ? ⛸ ? ⛷ ? ?️‍♀️ ?️ ? ?‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ?‍♂️ ⛹️‍♀️ ⛹️ ?‍♀️ ?‍♂️ ?️‍♀️ ?️ ?‍♀️ ? ?‍♀️ ? ?‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ? ? ?‍♀️ ? ?‍♀️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍♀️ ?‍♂️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Du lịch và Địa điểm

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✈️ ? ? ? ? ? ? ⛵️ ? ? ? ⛴ ? ⚓️ ? ⛽️ ? ? ? ? ? ? ⛲️ ? ? ? ? ? ? ? ⛱ ? ? ⛰ ? ? ? ? ? ⛺️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛪️ ? ? ? ⛩ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Đồ vật

⌚️ ? ? ? ⌨️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☎️ ? ? ? ? ? ? ? ⏱ ⏲ ⏰ ? ⌛️ ⏳ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⚖️ ? ? ⚒ ? ⛏ ? ⚙️ ⛓ ? ? ? ? ⚔️ ? ? ⚰️ ⚱️ ? ? ? ? ⚗️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✉️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?️ ? ? ?️‍? ✂️ ? ? ✒️ ? ? ? ✏️ ? ? ? ? ? ?
Biểu tượng

❤️ ? ? ? ? ? ? ❣️ ? ? ? ? ? ? ? ? ☮️ ✝️ ☪️ ? ☸️ ✡️ ? ? ☯️ ☦️ ? ⛎ ♈️ ♉️ ♊️ ♋️ ♌️ ♍️ ♎️ ♏️ ♐️ ♑️ ♒️ ♓️ ? ⚛️ ? ☢️ ☣️ ? ? ? ?️ ? ? ?️ ✴️ ? ? ? ㊙️ ㊗️ ? ? ? ? ?️ ?️ ? ? ?️ ? ❌ ⭕️ ? ⛔️ ? ? ? ? ♨️ ? ? ? ? ? ? ? ❗️ ❕ ❓ ❔ ‼️ ⁉️ ? ? 〽️ ⚠️ ? ? ⚜️ ? ♻️ ✅ ?️ ? ❇️ ✳️ ❎ ? ? Ⓜ️ ? ? ? ? ♿️ ?️ ? ?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ℹ️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣ ? ? #️⃣ *️⃣ ▶️ ⏸ ⏯ ⏹ ⏺ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ ⏫ ⏬ ◀️ ? ? ➡️ ⬅️ ⬆️ ⬇️ ↗️ ↘️ ↙️ ↖️ ↕️ ↔️ ↪️ ↩️ ⤴️ ⤵️ ? ? ? ? ? ? ? ➕ ➖ ➗ ✖️ ? ? ™️ ©️ ®️ 〰️ ➰ ➿ ? ? ? ? ✔️ ☑️ ? ⚪️ ⚫️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ▪️ ▫️ ◾️ ◽️ ◼️ ◻️ ⬛️ ⬜️ ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍? ? ? ? ♠️ ♣️ ♥️ ♦️ ? ? ?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

Lá cờ các quốc gia

?️ ? ? ? ?️‍? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

 

Một số biểu tượng Emoji mới (chỉ hiển thị ở phiên bản hệ điều hành mới nhất. 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

☺️ ☹ ☝️ ✌️ ✍️ ❤️ ❣️ ☠ ♨️ ✈️ ⌛ ⌚ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ☀️ ☁️ ☂️ ❄️ ⛄️ ☄ ♠️ ♥️ ♦️ ♣️ ▶️ ◀️ ☎️ ⌨ ✉️ ✏️ ✒️ ✂️ ↗️ ➡️ ↘️ ↙️ ↖️ ↕️ ↔️ ↩️ ↪️ ✡️ ☸ ☯️ ✝️ ☦ ☪ ☮ ☢ ☣ ☑️ ✔️ ✖️ ✳️ ✴️ ❇️ ‼️ ©️ ®️ ™️ Ⓜ️ ▪️ ▫️ #⃣️ *️⃣ 0⃣️ 1⃣️ 2⃣️ 3⃣️ 4⃣️ 5⃣️ 6⃣️ 7⃣️ 8⃣️ 9⃣️ ⁉️ ℹ️ ⤴️ ⤵️ ♻️ ◻️ ◼️ ◽ ◾ ☕ ⚠️ ☔ ⏏ ⬆️ ⬇️ ⬅️ ⚡ ☘ ⚓ ♿ ⚒ ⚙ ⚗ ⚖ ⚔ ⚰ ⚱ ⚜ ⚛ ⚪ ⚫ ? ⭐ ⬛ ⬜ ⛑ ⛰ ⛪ ⛲ ⛺ ⛽ ⛵ ⛴ ⛔ ⛅ ⛈ ⛱ ⛄ ⚽ ⚾️ ⛳ ⛸ ⛷ ⛹ ⛏ ⛓ ⛩ ⭕ ❗ ?️ ❦ ♕ ♛ ♔ ♖ ♜ ☾ → ⇒ ⟹ ⇨ ⇰ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➲ ➳ ➵ ➸ ➻ ➺ ➼ ➽ ☜ ☟ ➹ ➷ ↶ ↷ ✆ ⌘ ⎋ ⏎ ⏏ ⎈ ⎌ ⍟ ❥ ツ ღ ☻

Chia sẻ.