Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) vừa phát thông báo về việc chủ thể đăng ký tên miền “.vn” phải cập nhật thông tin số điện thoại sau khi được chuyển đổi mã mạng từ 11 số sang 10 số.

  Theo đó, ngày 25/05/2018, Bộ trưởng Bộ TTTT đã có Quyết định số 798/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng, trong đó có việc chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số. Đến thời điểm hiện tại việc chuyển đổi đã hoàn tất.

  VNNIC thông báo cập nhật số điện thoại chủ tên miền ".vn" sau khi đổi đầu số
  VNNIC thông báo cập nhật số điện thoại chủ tên miền “.vn” sau khi đổi đầu số

  Để hạn chế tối đa tình trạng mất liên lạc với chủ thể có thể ảnh hưởng tới việc gia hạn, duy trì hoạt động tên miền “.vn”, đồng thời đảm bảo tính cập nhật, chính xác trong dữ liệu quản lý tên miền quốc gia, Trung tâm Internet Việt Nam vừa phát thông báo về việc cập nhật, bổ sung thông tin chủ thể đăng ký sử dụng tên miền “.vn”. Cụ thể như sau:

  1. Nếu chủ thể đã đăng ký tên miền “.vn” qua Nhà đăng ký thì liên lạc với bộ phận hỗ trợ để kiểm tra và thực hiện cập nhật lại các dữ liệu, thông tin chủ thể sử dụng tên miền trong trường hợp có sự thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ. Thông tin tên miền có thể tra cứu tại địa chỉ www.whois.vn.

  1. Hoặc, trường hợp đã nhận được thông báo từ nhà đăng ký về việc tên miền hiện còn thiếu hồ sơ quản lý theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 15/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, chủ thể nộp bổ sung bản khai đăng ký tên miền theo hướng dẫn của Nhà đăng ký.
  Chia sẻ.