Google vừa công bố mở rộng phạm vi chương trình Start on Android để giúp các công ty khởi nghiệp phát triển ứng dụng di động trên Google Play tại khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

    Với động thái mở rộng phạm vi áp dụng này, những công ty khởi nghiệp sáng tạo từ Việt Nam có thể bắt đầu đăng ký tham gia dự án này để được đào tạo và nhận được sự hỗ trợ về nhiều nguồn lực từ Google. Những tài nguyên này sẽ giúp họ phát triển ứng dụng trên nền tảng Google Play.

    Được biết, Start on Android là một chương trình được Google thiết kế hỗ trợ cho các nhà phát triển ứng dụng di động quy mô nhỏ.

    Chương trình Start on Android tìm kiếm các công ty khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng để cung cấp các công cụ, những đặc quyền và hướng dẫn. Những ứng viên được chọn sẽ nhận được những tư vấn từ các chuyên gia đến từ đội ngũ Google Play, có quyền truy cập các tính năng đặc biệt và nhiều cơ hội kinh doanh, ví dụ như Early Access hay nền tảng Google Cloud.

    Các công ty khởi nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tham gia chương trình tại đây.

    Chia sẻ.