Bạn đang xem mục: Gaming Desktop Trident X Plus 9SE-256XVN