Các nhà khoa học đến từ Đại học Glasgow, Mỹ đã thiết kế thành công robot tự hoạt động bởi trí tuệ nhân tạo và phát hiện ra một số lượng lớn các phản ứng hóa học mới.

  Robot mới này sử dụng kĩ thuật machine learning (học máy – một kĩ thuật mà trí tuệ nhân tạo tự tư duy dựa trên việc thống kê các số liệu cho sẵn và tự tìm các số liệu khác trên Internet), từ đó có thể phát hiện các phân tử mới và các phản ứng hóa học mới nhanh hơn nhiều lần so với nghiên cứu truyền thống của con người.

  Các nhà khoa học tại trường đại học Glasgow hi vọng với phát minh mới này, chi phí nghiên cứu các loại thuốc, các chất phụ gia hay các vật liệu công nghiệp mới sẽ được giảm đáng kể.

  Thiết kế thành công Robot nghiên cứu hóa học
  Thiết kế thành công Robot nghiên cứu hóa học.

  Trí tuệ nhân tạo được cài đặt trong Robot đã trình bày 1.000 phản ứng hóa học khác nhau chỉ dựa vào 18 nguyên tố hóa học cho sẵn. Sau khi lựa chọn được 100 phản ứng khả thi nhất, Robot hóa sinh đã có thể dự đoán chính xác đến 80% những nguyên tố có thể kết hợp để tạo ra chất hóa học mới.

  Bằng việc khám phá ra những phản ứng mới, các nhà hóa học đã ghi lại được một cơ số các chất trước đây chưa bao giờ được phát hiện với một phản ứng hóa học được liệt vào số 1% những phản ứng hiếm xảy ra nhất.

  Nhà hóa học Robot được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học chịu trách nhiệm bởi Giáo sư Lee Cronin, Chủ nhiệm khoa hóa Đại học Glasgow, Mỹ.

  Theo Giáo dục & Thời đại

  Chia sẻ.