TikTok chính thức gia nhập Liên minh Công nghệ, với mục tiêu tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến.

  Technology Coalition (tạm dịch: Liên minh Công nghệ) mà TikTok vừa gia nhập là tổ chức toàn cầu được thành lập với mục tiêu bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ xâm phạm và lạm dụng tình dục trực tuyến.

  Theo TikTok, quan điểm của công ty là sự an toàn của cộng đồng nói chung và người dùng trẻ tuổi nói riêng luôn là ưu tiên hàng đầu. Việc gia nhập Liên minh Công nghệ thể hiện nỗ lực và quyết tâm của TikTok trong việc ngăn chặn các hành vi xâm phạm và lạm dụng tình dục trẻ em. Đây cũng chính là thách thức đòi hỏi sự phối hợp trên phạm vi toàn cầu.

  Thử Thách Tử Thần trên TikTok: Sự an toàn của trẻ nhỏ hay quyền riêng tư người dùng lớn hơn?
  TikTok gia nhập Liên minh Công nghệ Technology Coalition

  TikTok vô cùng vinh dự khi gia nhập Liên minh Công nghệ bởi để giải quyết các vấn đề toàn cầu luôn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Với tư cách là thành viên chính thức, TikTok hy vọng có thể mang đến cách tiếp cận mang tính thực tế và chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm của mình về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn và lạm dụng tình dục trẻ em. Tham gia vào hội đồng quản trị của tổ chức này cùng các tổ chức uy tín khác, TikTok hướng đến tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến và cả cuộc sống thực, từ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về các mối nguy cơ đe doạ đến sự an toàn của người dùng trẻ. 

  Thông cáo báo chí • TikTok

  Quá trình gia nhập Liên minh này được xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác với các tổ chức hàng đầu về an toàn trực tuyến, bao gồm Family Online Safety Institute (Viện An toàn Không gian mạng cho Gia đình), ConnectSafely (Tổ chức phi lợi nhuận ConnectSafely), National Center for Missing and Exploited Children (Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC), WePROTECT Global Alliance (Liên minh Toàn cầu WePROTECT), DQ Institute và Internet Watch Foundation (Tổ chức Giám sát Internet) nhằm củng cố các chính sách và tính năng của TikTok, hướng đến thúc đẩy môi trường an toàn và thân thiện cho cộng đồng. Bên cạnh đó, TikTok cũng tăng cường triển khai các Nguyên tắc tự nguyện để chống lại hành vi xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em trên nền tảng trực tuyến, đảm bảo việc xây dựng giải pháp nhất quán và quyết liệt đối với vấn đề này.

  Chia sẻ.