VeriSign, Inc, công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng, vừa công bố có khoảng 333,8 triệu tên miền được đăng ký, bao gồm tất cả các tên miền cấp cao tính đến hết quý 1/2018, tăng thêm 1,4 triệu lượt (0,4%) so với quý 4/2017.

  So với cùng kỳ năm trước, số lượt đăng ký đã tăng lên khoảng 3,2 triệu tên miền, tương đương mức tăng 1%.

  Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao (Top-level Domain – TLD) “.com” và “.net” đạt khoảng 148,3 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý 1 năm 2018, với mức tăng khoảng 1,9 triệu lượt (1,3%) so với quý 4 năm 2017.

  Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 4,6 triệu lượt, tương đương 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,6 triệu tính đến cuối quý 1 năm 2018. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,5 triệu.

  Top 10 TLD lớn nhất tính đến quý 1/2018. (Nguồn: Zooknic)
  Top 10 TLD lớn nhất tính đến quý 1/2018. (Nguồn: Zooknic)

  Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, các tên miền cấp cao (TLD) lớn nhất bao gồm: 133,9 triệu tên miền .com (tên miền quốc tế); 21,4 triệu tên miền .cn (Trung Quôc); 19,9 triệu tên miền .tk (Tokelau); 16,3 triệu tên miền .de (Đức); 14,4 triệu tên miền .net (quốc tế); 12 triệu tên miền .uk (Anh quốc); 10,3 triệu tên miền .org; 6,2 triệu tên miền .info; 6,1 triệu tên miền .ru (Nga); và 5,8 triệu tên miền .nl (Hà Lan).

  Theo Infonet

  Chia sẻ.