Video

Teachers' Day trên Google Doodle chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Teachers’ Day trên Google Doodle chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11 - Teachers' Day) là ngày lễ đặc biệt thể hiện tinh thần "tôn sư trọng đạo" của Việt Nam, và hôm nay Google đã tôn vinh trên trang chủ của mình. Vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11 - Teachers' Day) mà Google Doodle tôn vinh trên trang chủ, học sinh, sinh viên...