Bạn đang xem mục: Wannacry

Nhân vụ ransomware WannaCry đang hoành hành trên toàn cầu, nhiều người cho rằng hệ điều hành macOS tuyệt đối an toàn để có thể ‘nương tựa’, nhưng không!