Bạn đang xem mục: Vi xử lý HX mới ra mắt của Intel được xem là bộ vi xử lý Intel Core Thế hệ thứ 12 mạnh nhất cho máy trạm.