Bạn đang xem mục: ngừng hỗ trợ giao dịch trên note 10