Bạn đang xem mục: khi nào có iPhone 12 tại Việt Nam