Bạn đang xem mục: Huawei đang củng cố sức mạnh công nghệ AI với chip Ascend 910