Bạn đang xem mục: Galaxy Note 10 có khuyến mãi không