Bạn đang xem mục: APO – Summicron – M 35mm f/2.0 ASPH