Skype vừa cho biết sẽ thiết lập mã hóa “end-to-end” để tăng cường bảo mật cho các hội thoại riêng tư của người dùng. Loại mã hóa này đang được sử dụng tại các ứng dụng hội thoại phổ biến như WhatsApp, Facebook Messenger và Google Allo.

  Ứng dụng hội thoại riêng tư đã trở nên phổ biến trên thiết bị smartphone nhưng chỉ có vài dịch vụ tồn tại trên tất cả các nền tảng chính. Để tăng cường bảo mật cho các tin nhắn, Skype đang triển khai mã hóa “end-to-end” trong các cuộc trò chuyện riêng bằng Giao thức Tín hiệu. Đây là một dự án mã nguồn mở hiện đang được sử dụng trong WhatsApp, Facebook Messenger và Google Allo. Lời mời đến những hội thoại riêng tư phải được chấp nhận trong vòng bảy ngày trước khi hết hạn. Biểu tượng khó sẽ xuất hiện bên cạnh tên của một người liên hệ để cho thấy cuộc trò chuyện đã được mã hóa.

  Mã hóa “end-to-end” sẽ tăng cường độ bảo mật của các hội thoại riêng tư.
  Mã hóa “end-to-end” sẽ tăng cường độ bảo mật của các hội thoại riêng tư.

  Để tăng hiệu quả bảo mật, cuộc trò chuyện riêng tư sẽ không được hiển thị trong Trò chuyện hoặc bất kỳ hình thức thông báo nào. Chỉnh sửa nội dung tin nhắn cũng bị cấm và chuyển tiếp các tệp bị tắt. Tuy toàn bộ tin nhắn âm thanh, trò chuyện văn bản và tệp được mã hóa nhưng cuộc gọi thoại và video lại không được thực hiện. Các cuộc trò chuyện được kích hoạt mật mã sẽ bị khóa với thiết bị đã bắt đầu hội thoại. Một lời đề nghị sẽ phải được gửi đi để chuyển hội thoại này sang thiết bị khác.

  Skype đã sử dụng mã hóa cho các gọi thoại, tệp tin gửi đi và tin nhắn từ trước nhưng không phải là mã hóa “end-to-end”. Nhiều hoạt động hiển thị dữ liệu của Skype qua hội thoại vẫn chưa được mã hóa bảo mật. Đáng chú ý nhất là ở tất cả các cuộc hội thoại bình thường đều không được mã hóa bộ nhớ cục bộ.

  Người dùng Skype sẽ yên tâm hơn về việc bảo mật cho nội dung hội thoại.
  Người dùng Skype sẽ yên tâm hơn về việc bảo mật cho nội dung hội thoại.

  Hiện tại, chỉ những người sử dụng Skype Insiders mới có thể thử cuộc hội thoại riêng tư. Người dùng khác cũng yêu cầu Skype cho phép họ sử dụng tính năng này. Nếu Skype đồng ý, mọi người dùng đều có thể được sử dụng các tính năng bảo mật an toàn cho các hội thoại của mình.

  Có thể nhiều người sẽ nghĩ việc bảo mật các cuộc hội thoại là không cần thiết, nhưng điều này đủ để nhiều người dùng hơn xem Skype là phương tiện liên lạc ưu tiên của họ.

  Chia sẻ.