Mổ xẻ bên trong iPhone 8

iFixit đã “phẫu thuật” mẫu iPhone 8 mới nhất của Apple để đánh giá khả năng sửa chữa và cung…