Microsoft Edge Copilot đưa ChatGPT ngay vào trình duyệt

Microsoft đã cung cấp cho trình duyệt Edge của mình một công cụ mới có tên là “Copilot”. Copilot là trợ lý AI trong thanh bên phải của Edge. Trợ lý AI Microsoft Edge Copilot được cung cấp bởi Bing Chat, mà Microsoft vẫn chưa mở hoàn toàn cho đông đảo người dùng đại chúng. … Đọc tiếp Microsoft Edge Copilot đưa ChatGPT ngay vào trình duyệt