Bài viết về: Bảo mật

Đề phòng cuộc tấn công WannaCry 2.0

Trend Micro Việt Nam vừa có bài tổng quan về cuộc tấn công WannaCry, chi tiết cách hoạt động và trị mối hiểm hoạ này cũng như đề phòng WannaCry 2.0.