Đô Nguyễn

Đô Nguyễn
609 bài viết
Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức giới thiệu dịch vụ 5G thương mại “MobiFone chào 5G - mở tương lai”.

MobiFone giới thiệu chương trình ‘Chào 5G’ thương mại

Đến nay, MobiFone đã hoàn tất các quy trình triển khai công nghệ 5G, phát sóng thử nghiệm thương mại và đảm bảo vùng phủ 5G tại TP. Hồ Chí Minh theo giấy phép của Bộ Thông tin & Truyền thông. Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận chất lượng dịch vụ 5G thương mại của...