Tác giả: Lê Mạnh

Tôi biết đến CNTT-TT từ rất sớm, tôi ham học hỏi, đam mê và yêu thích ngành nghề này!